FCM automation company
brand identity

Brand identity for FCM automation company.

Official logo design.
Business card design offer.

Office branding.

Подкрепа на микро и малки предприятия
за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19.

picture.jpg

© 2009-2021, Pimp My Brand Studio, powered by Rockacoca.

rocka_badge.png